ანბანი და ციფრები + გასაფერადებელი რიცხვები


14.95 19.9

თამაში მოცემულია 66 ბარათი, 33 ბარათზე მოცემულია გამოსახულება, დარჩენილ 33 ბარათზე ასო-ბგერები.
ბარათების დაწყვილებით მიიღებთ ქართულ ანბანს.

თამაშს მეშვეობით ბავშვები:
• აღიქვამენ ფერებს.
• სწავლობენ ახალ სიტყვებს.
• თანდათან აცნობიერებენ, რომ სიტყვები შედგება ასოებისგან.
• სწავლობენ ასოების ცნობას.

ბარათის მეორე მხარეს მოცემულია : 
• 20 ბარათზე სხვადასხვა რაოდენობს გამოსახულება
• 20 ბარათზე შესაბამისი ციფრები
• ბარათების დაწყვილებით მიიღებთ ციფრებს 1 დან -20-ის ჩათვლით.

თამაშის მეშვეობით ბავშვები სწავლობენ:
• თვლას
• ციფრების ცნობას.

დარჩენილ 20 ბარათზე გამოსახულებებით აწყობილია, მარტივი არითმეტიკული განტოლებები:
• 10 ბარათზე მიმატების მაგალითი.
• 10 ბარათზე გამოკლების მაგალითი.

გასაფერადებელი რიცხვები ა4 - 24 გვერდი.


გაზიარება:

ფასი
14.95
ძველი ფასი
19.9
ნანახია
27524